O VI Encontro Ibérico de Matemáticas impulsa liñas de investigación con...

A Universidade de Santiago é a oitava do mundo en impacto das súas publicacións no eido das matemáticas