A ciencia desvela a ecuación matemática da felicidade

Un estudo demostra que as persoas son menos felices cando existen desigualdades cos demais