Unha tese estuda os efectos da rega e da cuberta vexetal...

As prácticas culturais nas vides galegas preséntanse como unha ferramenta clave cara a adaptación das castes galegas fronte a cambiante situación climática en Galicia....