Unha tese revela que as vacas de produción ecolóxica son máis...

As vacas de explotacións ecolóxicas son máis proclives a enfermidades no período de transición que as das granxas intensivas