dilema do prisioneiro

Turismo e conservación, o Dilema do prisioneiro

Acadar o equilibrio entre actividade turística e conservación do medio é clave para que o resultado colectivo sexa óptimo