Dieter Bouts

As obras espoliadas polos nazis en Polonia que acabaron no Museo de Pontevedra

A Deputación devolverá ao Estado polaco un díptico que foi adquirido por José Fernández, fundador de Pescanova, e cedido posteriormente ao museo provincial