detección de drogas

Nanopartículas para detectar a cocaína

Un grupo investigador da Universidade de Santiago sintetiza unha partícula aplicable en controis de tráfico