Sábado 15 Xuño 2024

david martín freire lista

Novas incógnitas arredor do singular templo de Santalla de Bóveda

Os achados dun equipo de expertos levan a reinterpretar o contexto histórico do monumento, con orixe na época tardorromana

Propoñen o granito de San Pedro para entrar no “Patrimonio da Humanidade” lítico

Desta canteira coruñesa saíron o pedestal da Torre de Hércules e parte dos monumentos da Coruña e Santiago, ademais do pavimento da rúa Real e Os Cantóns