“Os galegos son amantes do seu país, bos soldados e excelentes...

Así retrataba Galicia a monumental Enciclopedia Metódica de 1782, a da Revolución Francesa, continuadora de Diderot e D´Alembert