Xoves 29 Febreiro 2024

cristian tomasetti

A principal causa de cancro é… o azar

Un estudo publicado en Science sostén que dous terzos dos tumores están causados por mutacións aleatorias durante a replicación do ADN