Coto Wagner, a historia do monumental cargadoiro de ferro

O colosal embarcadoiro na ría de Vigo deu saída á maior explotación mineira de ferro da península Ibérica