Domingo 14 Abril 2024

coroa

Montañas cilíndricas en Venus

A orixe destas formacións chamadas coroas segue a ser un misterio para os científicos