Domingo 3 Marzo 2024

conversacións

A explicación científica de por que facemos garabatos ó falar por teléfono

Debuxar mentres falamos axuda a memorizar un 30% máis de información