O Consello Social da Universidade de Vigo aproba un orzamento de...

Despois de que as liñas xerais orzamentarias foran expostas ao Claustro e do seu paso polo Consello de Goberno, o orzamento da Universidade de...

A Universidade de Vigo aproba enviar á Xunta a proposta de...

A proposta de Enxeñaría Aeroespacial, lista para ser remitida á Xunta tralo apoio do Consello Social