Martes 21 Maio 2024

Consello da Cultura

Dúas obras conmemoran o oitavo centenario de Afonso X e o seu vínculo con Galicia

O Consello da Cultura e o Centro Ramón Piñeiro publican sendas monografías sobre "O Sabio", que naceu o 23 de novembro de 1221