Dúas obras conmemoran o oitavo centenario de Afonso X e o...

O Consello da Cultura e o Centro Ramón Piñeiro publican sendas monografías sobre "O Sabio", que naceu o 23 de novembro de 1221