A Consellería do Mar destina case 2 millóns a proxectos innovadores...

Mar destina casi dos millones a proyectos innovadores en pesca