conselleria de cultura educación e ordenacion universitaria

Paisaxe, Robótica Forestal ou Videoxogos, entre os 14 novos graos en Galicia

As tres universidades e a Xunta presentaron o mapa que rexerá o Sistema Universitario Galego ata 2021