A ciencia da cor, a debate en Ourense

Expertos de todo o mundo reúnense nun congreso que aborda esta puxante disciplina