Martes 5 Marzo 2024

congreso das nacionalidades europeas

1933: Galicia na Sociedade das Nacións

Cúmprense 84 anos do IX Congreso de Nacionalidades Europeas, no que se recoñeceu a identidade de Galicia dentro da Sociedade das Nacións