Aposta polo talento galego para o Concurso Europeo de Navegación por...

En 2015 Galicia participaba por primeira vez no Concurso Europeo de Navegación por Satélite e fíxoo presentando un total de 17 ideas, o que...