Innovación, emprendemento e retos do sector alimentario, claves da V Edición...

A aceleradora busca proxectos innovadores de emprendemento que dean resposta ás novas demandas