Inauguran o maior sistema solar a escala de España, cun tamaño...

A asociación Astróbiga constrúe unha réplica exacta e instálaa en Ciudad Rodrigo (Salamanca) co obxectivo de divulgar a astronomía