‘Os Outros’

Metano, CFC e óxido nitroso son 'Os Outros', eses gases importantes pero menos populares que o CO2