Os cadros expoliados polos nazis, expostos en Pontevedra antes de regresar...

Unha nova análise das pezas atribúelle unha cronoloxía máis tardía có século XVI, polo que non serían orixinais de Dieric Bouts, como se cría

Edafólogos da UVigo estudarán coa Deputación usar compost para rexenerar solos

A investigación analizará durante tres anos o compost de menor calidade da futura planta de A Canicouva

‘O modelo de Pontevedra é o futuro’

César Mosquera é matemático e defende unha fórmula que ve válida para calquera urbe