Martes 5 Marzo 2024

cebro

Pero había cebras no Cebreiro?

Un estudo do Padre Sarmiento acreditaba que había cebras en Galicia e apostaba por reintroducilas dende África