100% limpadoras; 14% catedráticas; 0% reitoras

A muller segue en minoría nos postos de responsabilide da universidade galega pero copa os menos pagados