Declaradas protexidas 192 novas paisaxes de Galicia

Medio Ambiente incorpora novos miradoiros e lugares pintorescos á lista de especial protección