Domingo 21 Xullo 2024

Carro Maior

As Pléiades: o Setestrelo

Hai un debate galego sobre a palabra Setestrelo, que a RAG identifica coas Pléiades e outros co Carro Maior