Un reloxo para a independencia

Tres alumnos da USC traballan no deseño dun dispositivo multifuncional destinado a persoas maiores e cun leve grao de dependencia