Unha tese revela as orixes da diócese de Mondoñedo dende o...

O estudo do territorio rexional galaico enmarcado nas estruturas eclesiásticas da diocese de Mondoñedo, centrándose especificamente na súa fase formativa entre o o século...