Unha tese da Universidade de Vigo estuda as cinzas para mellorar...

A correcta caracterización térmica e química da cinza, imprescindible para coñecer o seu comportamento na combustión

Un enxeñeiro vigués deseña na súa tese un sistema para mellorar...

Un enxeñeiro vigués deseña un sistema que permitirá mellorar as actuais caldeiras de biomasa