Martes 5 Marzo 2024

caixas de aforros

A ruína que veu das fusións no sector bancario

Unha tese revela que pecharon 7.600 sucursais e 100.000 persoas quedaron en 'exclusión financeira'