Domingo 21 Abril 2024

Cafenina

Laboratorio Orzán: pioneiros da farmacia en Galicia

Fai un século nacía na Coruña unha industria farmacéutica que lanzou un analxésico, un complexo vitamínico ou un dentífrico con selo galego

Cafenina, a aspirina galega e outros medicamentos do país

Pequenos laboratorios e farmacias de Galicia lanzaron medicamentos propios aproveitando os adiantos científicos

A era da cafenina, a aspirina galega

O calmante de Laboratorios Orzán foi un dos medicamentos pioneiros de pequenas marcas galegas antes da chegada da gran industria farmacéutica