O 70% do alumnado galego de ESO sufriu algún tipo de...

Afírmao un estudo do grupo CIES da UVigo, que foi presentado na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte