Pitágoras na Gallaecia

O arqueólogo Manuel Santos-Estévez amosa neste artigo como os antigos galaicos dominaban a xeometría sen usar números