Bose-Einstein

Xeran na Estación Espacial o quinto estado da materia: o condensado Bose-Einstein

O laboratorio espacial, ideado pola NASA, conseguiu producir unha materia exótica ultrafría que permitirá afondar en novos aspectos da física fundamental

Unha tese da UVigo avanza no coñecemento dos átomos ultrafríos e da luz líquida

David Feijoo realizou un achegamento teórico a estes fenómenos a través da ecuación de Schrödinger