O ‘Black Mirror’ na China xa existe: prohíben viaxar a persoas...

O sistema de control a gran escala do goberno chinés puntúa os comportamentos cidadáns en numerosos aspectos da vida cotiá