Martes 5 Marzo 2024

biorrefinería

O ourizo da castaña, potencial fonte de biomoléculas con aplicacións alimentarias

O investigador Iván Costa da UVigo centrou a súa tese de doutoramento na busca de procesos de biorrefinería eficaces

A palla de trigo, posible fonte de produtos para a industria química

Investigadores da UVigo procesaron este residuo agrícola para obter compostos de alto valor engadido