Unha tese da UVigo identifica un biomarcardor que facilita o diagnóstico...

A inclusión deste procedemento na práctica clínica habitual permitiría reducir o número de biopsias así como o tempo de agarda dos resultados