Describindo as bacterias que vencen ós antibióticos

Unha investigación da Universidade Santiago analiza os novos clons das bacterias E-coli que resisten a acción antibiótica