Domingo 14 Abril 2024

bert vogelstein

A principal causa de cancro é… o azar

Un estudo publicado en Science sostén que dous terzos dos tumores están causados por mutacións aleatorias durante a replicación do ADN