Domingo 19 Maio 2024

Beneziphius cetariensis

Identificada en Galicia unha nova especie de cetáceo de hai uns 8 millóns de anos

Investigadores da Sociedade Galega de Historia Natural danlle o nome de Beneziphius cetariensis, en homenaxe a Cedeira