As persoas que rin de si mesmas teñen maior benestar psicolóxico,...

Investigadores da Universidad de Granada sinalan que rir dun mesmo podería xerar unha maior confianza e cercanía con outras persoas