Balea Vermella

Ciencia, tamén nos novos formatos: así é a divulgación no Twitch en galego

Unha das plataformas de máis éxito entre a mocidade conta con varios programas que falan de investigación desde diversos enfoques