Investigadores da USC buscan voluntarios maiores de 45 anos para probar...

Está ambientado no Camiño de Santiago e servirá de base para a creación de intervencións psicolóxicas que promovan o avellentamento activo