autonomía persoal

Catro millóns de españois din padecer soidade

As mulleres sen parella e desempregadas son as que se sinten máis soas, aínda que vivan acompañadas