Autofarm

Tres proxectos innovadores gañan a II edición de Galicia Open Future

Triunfan un software de control de granxas, un novo método de pago con tarxeta e un simulador de experimentos