Os petróglifos de Campo Lameiro proban un novo método de reconstrución...

Investigadores da área de Prehistoria e Arqueoloxía da Universidade de Santiago desenvolveron AsTrend, unha nova metodoloxía de posprocesado informático realizada sobre software libre e...