Adeus ao pai do correo electrónico

Falece Raymond Samuel Tomlinson, tamén creador do símbolo arroba (@) para os mails