Martes 5 Marzo 2024

árbores de ribeira

Científicas galegas acadan un importante avance para blindar ao amieiro ante as pragas

Desenvolve un método de conservación “in vitro” para preservar esta árbore de ribeira